Les hele saken i Stavanger Aftenblad.

Næringslivet på Bryne sin styrke er evnen til å skape nye bedrifter og arbeidsplasser. Også evnen til omstilling blir trukket frem.

Kåringen har disse sju kriteriene: 1. vekst i arbeidsplasser, 2. vekst i folketall, 3. tall på nyetableringer, 4. produktivitet, 5. lønnsomhet, 6. egenkapital og 7 nyetablering mot konkurser. Alle kriteria blir vekta likt.

Les mer om Kapitals kriterier for utvelgelse.

- Time kommune er stolt over prisen, som stadfester at næringslivet på Jæren går godt og at kommunen bidreg til dette gjennom si tilrettelegging, sier Ordfører Reinert Kverneland, som har både fast "Timelunsj" med næringslivet og lar næringsdrivende få hospitere som saksbehandlere i kommunen.

Her er noen næringsvennlige tips fra Time kommune:

(kilde: Kommunal Rapport 21. februar 2013)

- Ansett næringssjef

- Gjør saksbehandlingstiden kort

- Ordføreren må være tilgjengelig

- Hold informasjonsmøter om areal

- Hold infomasjonsmøter om saksbehandling

- Samkjør saksbehandlingsrutiner med nabokommunene

- Press stat og fylke til å bygge skoler og veier

- Si ja der du kan

" Folk har en gründerånd her, og da gjelder det ikke å legge for mange hindringer i veien"

Reidar Hebnes, næringssjef i Time kommune, til Kommunal rapport 21. februar.