Fakta om den nye klima- og miljøvernministeren:

  • Navn: Tine Sundtoft
  • Født: 1967
  • Gift, to barn.
  • Bor i Lillesand, Aust-Agder.
  • Studert økonomi og ledelse på BI.
  • Fylkesrådmann i Vest-Agder siden 2005.
  • En del av den grønne bølgen i Høyre på slutten av 80-tallet.
  • Tidligere vært regiondirektør for NHO i Agder.
  • Aktiv i lokalpolitikk, vararepresentant til Stortinget og politisk rådgiver på Stortinget. Generalsekretær i Unge Høyres Landsforbund 1990-1992.

- Klimaendringene er en av menneskehetens største utfordringer. De må motvirkes gjennom nasjonal og internasjonal innsats og jeg gleder meg stort til å ta fatt på den jobben, sier Sundtoft.

Klimaforliket, som ble vedtatt av Stortinget våren 2012, setter rammen for norsk klimapolitikk. I Sundvolden-plattformen blir det slått fast at den nye regjeringen vil videreføre og forsterke klimaforliket. Det betyr at den påtroppende klima- og miljøvernministeren kommer til å legge listen høyt for den klimapolitikken som skal føres i den neste fireårsperioden.

- Dette kommer til å bli en av de store oppgavene i regjeringen, fordi dette handler hvordan vi i Norge kan bidra til å løse en av vår tids største globale utfordringer. Dette er en jobb som har perspektiver langt utover denne stortingsperioden. Vi skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050 og det blir ingen enkel oppgave, slår Sundtoft fast.

Regjeringen vil ta vare på det biologiske mangfoldet for kommende generasjoner, og mener at det gjøres best gjennom en kombinasjon av vern og bærekraftig bruk. Den påtroppende klima- og miljøvernministeren vil arbeide målrettet for å bevare mangfoldet i norsk natur.

- Vi skal ha et generasjonsperspektiv på politikken vi fører. Den kloden vi skal overlate til våre barn skal være i minst like god stand som den vi overtok fra våre foreldre. Vi er heldige som har en variert og ren natur i Norge. Målet mitt er at alle i Norge skal ha tilgang til gode naturopplevelser, sier Sundtoft.

Sundtoft har studert økonomi og ledelse og kommer fra stillingen som fylkesrådmann i Vest-Agder. Tidligere har hun vært regiondirektør for NHO i Agder. Hun har også lang erfaring fra politikk, både lokalt og nasjonalt. Nasjonalt som vararepresentant til Stortinget, politisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe og generalsekretær i Unge Høyre. Lokalt som folkevalgt i kommunestyre og fylkesting.

- Min erfaring fra 26 år med politikk, interessepolitikk og jobb som fylkesrådmann har lært meg at politikk kan utgjøre en viktig forskjell. Derfor ser jeg frem til arbeidet med å forsterke tiltak fra Klimaforliket, sier Sundtoft.

Sundtoft var en del av den grønne bølgen i Høyre på slutten av 80-tallet.

- Jeg en del av den Unge Høyre-generasjonen som fikk styrket Høyres grønne profil. Vi vant en miljøseier på Høyres landsmøte i 1989. Børge Brende tok dette arbeidet med inn i regjering da han var miljøvernminister. Det har jeg også tenkt å gjøre, avslutter Sundtoft.