Informasjon og åpenhet har så langt bidrat til at et av ekstremistenes mål i liten grad er nådd, nemlig at frykten de sprer skal endre folks hverdag. Et annet mål for ekstremistene er å skape motsetninger. De siste dagers beredskapssituasjon kan gi grobunn for mistenkeliggjøring og hat mot muslimer generelt.

- Vi må ikke gi ekstremistene en seier ved å bli forledet til å stemple en hel gruppe troende mennesker. Kampen mot voldelig ekstremisme dreier seg om å møte et lite antall radikaliserte mennesker, og ikke om å mistenkeliggjøre en hel gruppe, sier Anders B. Werp, Høyres justispolitiske talsmann.

Alle må bidra

Regjeringen la for kort tid siden fram en handlingsplan mot radikalisering. Forebygging og bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme er et felles samfunnsansvar. Den tette oppfølgingen må gjøres i lokalmiljøer, skolen, arbeidsplasser og av myndigheter. Grunnlaget er lagt av regjeringen. Men det er opp til alle oss andre å omgjøre gode planer til gode resultater.

- Nå er det viktig at vi løfter fram toleranse og samhold som viktige verdier i vårt samfunn. Det norske samfunnet er bygget på gjensidig tillit. Den må ikke brytes ned, for da gir vi bare ekstremismen enda bedre grobunn, sier Werp.