Mistanker om trygdesvindel, svarte penger, bedrageri, menneskehandel, tvangsarbeid og skatteunndragelse. Dessuten mulig bankkort-svindel og valutaeksport.

17. september holdt statsminister Erna Solberg og Høyre-Frp-regjeringen et møte hvor virkemidler for å styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet ble diskutert. Blant de inviterte var partene i arbeidslivet, representert ved LO og NHO, flere av tilsyns- og kontrolletatene og berørte departement.

- En voksende svart økonomi undergraver samfunnet. Det er også vanskeligere å kontrollere i en mer globalisert verden. Og det er urettferdig at de som driver seriøst blir utkonkurrert, sa statsminister Erna Solberg ifølge regjeringens nettside.

Kriminalitet i arbeidslivet og sosial dumping er et økende og stadig mer alvorlig problem. Muligheten til å bygge kompetanse og kvalitet trues i ulike bransjer av kriminelle miljøer som har et helt annet syn på arbeidstagere, det å betale skatt og respekt for lover og regler. Seriøse bedrifter underbys og skyves ut av markedet.

- For regjeringen er det viktig å verne om et arbeidsmarked som er preget av seriøse arbeidsgivere, trygge arbeidsplasser og ordna forhold. Derfor arbeider vi nå med en strategi for å forsterke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, sa statsministeren.

Regjeringen vil sammen med partene i arbeidslivet lage en strategi for å bekjempe denne utviklingen. På møtet i dag diskuterte deltakerne hvilke tiltak som er best egnet til å nå målene om et mer seriøst arbeidsliv og en mer kraftfull bekjempelse av arbeidslivskriminalitet, skriver Arbeids og sosialdepartementet på sine nettsider.