I dag presenterer Høyre en kraftfull nordområdesatsning. Våre viktigste tiltak er:

  • Ågjøre Helse Nord til et utstillingsvindu for telemedisin gjennom en kraftig satsing med øremerkede bevilgninger og kompetanseheving for helseregionens ansatte.
  • Bruke mer penger og nye metoder for å bygge vei i nord. Høyre vil bygge E6 vest for Alta, E105 fra Kirkenes til grensen mot Russland samt Saltenpakke II som OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid). I tillegg er det aktuelt å utbedre strekninger av E6 på Helgeland.
  • Gjøre alvor av retorikken om kunnskapsnavet og følge opp nasjonale mål for kunnskaps- og forskningspolitikken.
  • Styrke verdiskapningen i nord gjennom satsing på kunnskapsbaserte næringer
  • Åpne for petroleumsvirksomhet i alle lovende områder utenfor Nord-Norge, herunder Nordland VI, Nordland VII og Troms II, men med strenge krav til miljø, sikkerhet/beredskap og sameksistens med andre næringer, spesielt fiskeri- og havbruksnæringen.

Les detaljene om Høyres nordområdepolitikk i Word-dokumentet nederst i høyre kolonne (Vedlegg).