I helgen startet regjeringspartiene sin årlige planlegging av neste års statsbudsjett på Torbjørnrud i Jevnaker. Finansminister Sigbjørn Johnsen har allerede varslet at bruken av oljepenger må reduseres.

Høyres nestleder og finanspolitiker, Jan Tore Sanner, oppfordrer regjeringspartiene til å starte kuttene i offentlige utgifter allerede til våren, når regjeringen i mai legger fram den årvisse revideringen av statsbudsjettet man er inne i.

- Vi bør starte innstramming allerede i Revidert nasjonalbudsjett. Innsparingsbehovet vil øke hvis vi utsetter innsparingen til 2011.

- Vi bør ha klar ambisjon om komme tilbake til å bruke 4 prosent av avkastningen fra oljefondet senest i 2013, sier Sanner, etter at denne såkalte «handlingsregelen» har vært betydelig over 4-prosentsgrensa de siste par årene.

Les hele saken hos ABC Nyheter.