Høyres Sentralstyre har nå valgt nytt Kommunalutvalg, etter at ordføreren i Haugesund Petter Steen jr. varslet sin avgang etter 10 år som leder av utvalget. Et enstemmig Sentralstyre valgte ordføreren i Drammen, Tore Opdal Hansen som ny leder, mens ordføreren i Asker, Lene Conradi, ble valgt til ny nestleder.

- Det blir spennende med en ny og viktig oppgave. En viktig oppgave for kommunalutvalget er å gjøre Høyres folkevalgte gode. Da trenger vi innspill.Det blir spesielt viktig nå som kommunereformen skal gjennomføres de neste årene, sier Opdal Hansen.

Høyres kommunalutvalg har en viktig rolle i partiet. I mandatet for utvalget er det slått fast:

  • Utvalget skal være et bindeledd mellom Høyres lokalpolitikere, stortingsgruppen, regjeringen og Høyres Hovedorganisasjon.
  • En møteplass hvor politikk formes fra lokalplan og spilles inn til sentrale organer
  • En diskusjonspartner og referansegruppe for politikkutforming, eksempelfremskaffelse og inspirasjon for Høyres kommunalpolitikere.

Høyres kommunalutvalg står dessuten sentralt i utformingen av det politiske innholdet i Høyres kommunalkonferanse som arrangeres hvert annet år. Utvalgets faste sekretær er seniorrådgiver Martin Engeset i Høyres Hovedorganisasjon.

Sammensetningen av hele Høyres Kommunalutvalg kan du se her.