Overskriften på lederartikkelen er "Trange tider i Trondheim". Her står det blant annet følgende:

- Under det rødgrønne styret har Trondheim levd over evne i flere år. Ikke bare er antallet ansatte økt med et par tusen. Investeringer til nye skoler og flere sykehjem er i stor grad finansiert ved låneopptak. Trondheim kommune vil ved utgangen av 2009 ha en gjeld på ti milliarder kroner, mot fem milliarder i 2003. Under høykonjunkturen med store overføringer fra staten, høy skatteinngang og store inntekter fra kraftfondet, ble ikke pengebruken bremset ned med tanke på dårligere tider. Den økonomiske ufornuften må nå byens befolkning betale for.

Adresseavisen har de siste dagene brakt reportasjer som viser hvordan oppvekstsektoren må ta sin del av belastningen for å dekke opp for budsjettproblemene. Private barnehager får beskjed om å fylle opp med flest mulig barn hvis de skal få beholde den kommunale støtten. Skolene i byen må spare til sammen 20 millioner i år. I tillegg kommer nye pålegg om ytterligere innsparinger for å dekke inn underskuddet på 205 millioner kroner fra i fjor.

Les hele lederartikkelen i PDF-format (se høyre kolonne).