- Forslaget om skattelette for bedriftene – i form av et konjunkturfond – er svært treffsikkert fordi det demper virkningene av finanskrisen på lønnsomhet og egenkapital, sier NHO-president Paul-Chr. Rieber.

Under forutsetning av at konjunkturfondet bidrar til å styrke bedriftenes reelle egenkapital, vil forslaget ifølge Rieber også bidra til å forbedre bedriftenes kredittverdighet og dermed sørge for å øke bedriftenes tilgang på lånekapital: - Aller helst bør avsetningsadgangen gis tilbakevirkende kraft også til regnskapsåret 2007 fordi den svake lønnsomheten slo inn mot slutten av 2008.

Forslaget om høyere avskrivningssatser og forbedringer av SkatteFUNN-ordningen er også treffende i en situasjon der bedriftenes evne til innovasjon og teknologifornyelse er svak. I det hele mener NHO at opposisjonens tiltak for å trygge arbeidsplassene og verdiskaping vil skape ny optimisme.

- På generell basis mener NHO det er riktig å utnytte de ledige ressursene som finanskrisen gir til å ruste opp økonomiens langsiktige vekstevne og bærekraft, særlig innen infrastruktur, kompetanse og klima, sier Rieber.