Forslaget som nå trekkes var en direkte konsekvens av at Senterpartiet insisterte på å få et nasjonalt tiggeforbud i avtalen vi gjorde i juni, sier Frølich.

Når de nå sier at de trekker avtalen med regjeringen er det i realiteten sånn at de trekker sitt eget forslag. Vi sa i regjeringsplattformen at vi skulle vurdere kommunale tiggeforbud. Det er nå det som blir løsningen for kommunen

Avtalen mellom regjeringspartiene og Senterpartiet var at regjeringen skulle komme til Stortinget med forslag om et nasjonalt forbud mot tigging. Det er det vi har gjort og nå støtter de ikke det lenger. Det tar vi til etterretning, sier Frølich.

Dette var noe Senterpartiet satt som betingelse da Stortinget våren 2014 vedtok å åpne for kommunalt forbud mot tigging.

Avslutter høringen

Når Senterpartiet nå har brutt denne avtalen, eksisterer det ikke lenger et parlamentarisk grunnlag for at vi skal fortsette å jobbe med et nasjonalt tiggeforbud. Derfor avslutter vi høringsprosessen og det vil fortsatt være anledning for kommunene å innføre tiggeforbud gjennom de lokale politivedtektene.