I 2050 vil vi være 9 milliarder mennesker på jorden. Stadig flere mennesker skal dele på stadig knappere ressurser.Fremdeles er det 1,5 mrd mennesker som ikke har tilgang på elektrisitet overhodet – og 40 pst av verdens befolkning må lage mat over åpen ild.

- Verden trenger en grønn revolusjon som forener befolkningens behov for vekst og utvikling, med klodens behov for dramatiske utslippsreduksjoner.Vårt livsgrunnlag bygger på det klimaet, artsmangfoldet og økosystemet vi har i dag.Ikke på det klimaet vi styrer mot i morgen, sier Astrup.

- Uten endring risikerer vi 4-6 grader oppvarming av kloden ved slutten av dette århundret – hvis ikke vi endrer kursen radikalt.Aldri har vel tesen om å forandre for å bevare kommet mer til sin rett.Aldri har vel forvalteransvaret vært viktigere.Vi har bare én klode. Den er ikke bare en arv fra våre forfedre, men også et lån fra våre barn.Om noe område i politikken kaller på handlekraft og gjennomføringsevne – så må det være dette, påpeker han.

Må se fremover

Han understreker at verdens klima- og miljøutfordringer løses ved å se fremover, ikke bakover. Med innovasjon, teknologiutvikling, og frikobling av økonomisk vekst fra utslipp til luft, jord, sjø og land.

- Noen – og det er gjerne de samme som mener 80-tallet var en fin tid – mener vi må skru igjen kranene på norsk sokkel.Men verden blir ikke grønnere av at Norge blir fattigere.I en verden som svømmer over av hydrokarboner er ikke løsningen å stenge produksjonen i landet med den høyeste karbonprisen og de strengeste miljøkravene.Steinalderen tok ikke slutt for mangel på stein.Oljealderen kommer ikke til å ta slutt for mangel på olje, sier Astrup.

- En bærekraftig fremtid betinger at vi utvikler bedre og billigere alternativer til fossil energi – enten det er i transportsektoren, industrien eller kraftbransjen. Slik vil markedskreftene sørge for å fase inn ren energi, og over tid fase ut den mest skitne energien.Allerede ser vi en rivende utvikling innenfor solenergi, vindkraft og batteriteknologi som ingen ville spådd for bare fem år siden.Vi står på terskelen til en ny tid.

Oslo et godt eksempel

Forskning, utvikle og ta i bruk ny teknologi, styrkeforurenser-betaler prinsippet og heve myndighetskravene ogta markedet i bruk i miljøets tjeneste og sørge for at det alltid lønner seg å ta miljøvennlige valg, mener Astrup.

- Hvorfor skal det være mulig for en kommune eller fylkeskommune å kjøpe en gammeldags dieselbuss eller en dieselferge? Eller en statlig etat å fyre med fossil olje? I dag må rådmennene forsvare hvorfor de skal kjøpe en miljøvennlig buss. Burde det ikke være motsatt? Bevisbyrden må snus i miljøets favør.Oslo gjør det allerede, sier Astrup, som peker på:

  • Bussene går på biogass, bioetanol, hydrogen eller hybrid.
  • Rutebåtene går på gass.
  • Color Line har landstrøm.
  • Alle kommunale biler erstattes med null- eller lavutslippsbiler.
  • Alle nye kommunale bygg skal ha passivhusstandard eller bedre – og ingen fyrer i dag med fossil olje.
  • Alle kommunale virksomheter blir miljøsertifisert.

- Det handler om politisk vilje og lederskap. Og det er heldigvis en fornybar ressurs, sier han.

- Nasjonalt må vi satse mer på miljøteknologi i industrien, fase ut fossil energi der det er mulig og fortsette omstillingen til en utslippsfri transportsektor.

Se Nikolai Astrups innlegg til landsmøtet her:

You need Adobe Flash and Javascript to view this file