Tidligfødte

  • Barneombud Anne Lindboe er bekymret for tilbudet til de for tidligfødte ved Oslo universitetssykehus.
  • Hun mener barna blir stresset av støy og uro, og at det går ut over behandlingen.
  • Professor Ola Didrik Saugstad deler bekymringen.
  • Ved Drammen sykehus har de åpnet en ny prematuravdeling der foreldre og barn kan være på samme rom.

- Vi kan ikke vente i årevis på å forbedre forholdene, sier Sonja Sjøli til Aftenposten.

Avisen har gjennom flere artikler beskrevet forholdene ved avdelingen for premature ved Rikshospitalet. I følge barneombud Anne Lindboe har ikke de aller minste barna det godt nok på avdelingen, blant annet fordi det er for trangt.

Artikkelserien i Aftenposten har opprørt stortingsrepresentant Sonja Sjøli. Nå har hun sendt brev til helseministeren, med spørsmål om hva han skal gjøre med situasjonen.

- Det som kommer frem i Aftenpostens artikler er svært alvorlig, og avdekker til dels uforsvarlige forhold. Når og hvordan vil helseministeren sikre forsvarlige forhold ved prematuravdelingen på OUS, spør hun, og sikter til at blant annet professor Ola Didrik Saugstad mener det haster for å bedre forholdene.

- De sykeste små pasientene har de dårligste forholdene. Det er uakseptabelt. De er så sårbare, og det kan få alvorlige følger for den enkelte hvis noe ekstra skulle tilstøte dem, sier Sjøli, som selv er jordmor.

Både barneombud og foreldre presiserer at leger og sykepleiere gjør en fantastisk jobb, og er faglig sett blant de beste i landet.

- Men de har uholdbare arbeidsforhold som kan gå ut over både den medisinske behandlingen og pleien. Derfor er dette en hastesak, påpeker Sjøli til Aftenposten.