Rusavhengige beboere i kommunale boliger skal følges bedre opp i Tromsø. Det skal bli bedre helsetjenester i fengselet for dem som har rus- og/eller psykiske lidelser. Jobbsentralen som formidler dagsjobber til rusavhengige sikres videreføring, og åpningstidene kan utvides på Kafé X.

Dette er blant effektene av at Tromsø kommune nå får styrket rusomsorgen med totalt 4,2 millioner kroner, skriver Nordlys torsdag 18. september.

Millionbeløpet Tromsø kommune nå blir tildelt er statlige, øremerkede tilskudd til rusfeltet. I fjor var slike midler en del av rammeoverføringene som sto til fri disposisjon for hver enkelt kommune. I år endret Høyre-Frp-regjeringen dette til øremerkede tilskudd, samtidig ble de frie midlene redusert tilsvarende.

Les hele saken i Nordlys torsdag 18. september 2014.