På bakgrunn av saken «Skolehelsetjenesten relatert til psykisk helse» som ble behandlet i kommunestyret i desember ble det avgjort at byrådet skulle utrede muligheten for obligatorisk helsesøstertime i Tromsø-skolen, skriver iTromsø.no.

Nå er det vedtatt at alle elever i Tromsø allerede fra høsten av skal få dette tilbudet.

– Det har vært etterlyst økende tilgjengelighet av helsesøster i skolen. Ungdata undersøkelsen i Tromsø i 2014 viste at en stor del, særskilt jenter, sliter med stress og psykiske vansker. Dette er et tiltak for å styrke arbeidet med psykisk helse i skolen, sier byråd for utdanning, Anna Amdal Fyhn.

Ordningen gjelder fra første klasse på barneskolen til og med tredje året på videregående. Kommunen styrker helsesøstertjenesten med 2,5 årsverk med obligatorisk time hos helsesøster.

Hver eneste elev vil få muligheten til en time i året sammen med helsesøster, i tillegg til de timene som allerede her lagt i timeplanen.

– Jeg er veldig glad for at elevene får et bedre tilbud. Det er en obligatorisk helsetjeneste, men foreldre kan si nei hvis ikke de ønsker at sitt barn skal være med, sier byrådsleder Øyvind Hilmarsen.

Les hele saken her.