Trondheim kommune sitt netto driftsresultat har forverret seg med 1 milliard kroner, fra et positivt resultat på vel 539 millioner i 2006 til drøyt 446 millioner i minus i fjor. Den totale gjelden utgjør 10,1 milliard kroner, i tillegg til en fremtidig pensjonsforpliktelse på 8,2 milliarder. Dette er tall som idag presenteres i Kommunal Rapport.

Yngve Brox er ikke overrasket over tallene. - Dette er en utvikling som har vært kjent lenge og Ordfører Rita Ottervik har bemerket seg med en total mangel på ledelse, og er i ferd med å føre Trondheim til randen av katastrofe. Rita Ottervik er åpenbart ikke i stand til å styre økonomien, og derfor bør finansministeren sette henne under administrasjon så fort som mulig, uttaler Brox.

Trondheim har lenge blitt fremhevet som et utstillingsvindu for den rødgrønneregjeringen, men ikke nå lenger. Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa har fratatt byen statusen som utstillingsvindu for regjeringen.

Les hele saken i Kommunal Rapport.