- Jeg har regnet ut at jeg har 527 dager på å nå målet, sier Kjetil Utne til Adresseavisen 3. april.

Det finneset sted mellom 1200 og 1400kommune- og fylkesveier ellergater i Trondheim kommune. Alle gater og veier skal gås før lokalvalget høsten 2015.Noe av hensikten er åtreffe folk underveis.

De kommunale veiene er på tilsammen 525 km. Med tillegg avnoen fylkesveier og gangveierregner Utne med å ha tilbakelagtom lag 1000 km før dørenetil valglokalene åpner 14.september 2015. Da må han utog gå fire – fem dager i uken, skriver Adresseavisen.

– Før valget i 2007 la jeg meg ilavvo på Torvet for å kommenærmere velgerne, sier Utne som har en annen plan nå for å nå ut til flest mulig:

– Jeg må trimme mer. Og dakom jeg til å tenke på Jules Vernesog Jorden rundt på 80 dager. Minversjon går ut på at jeg skal gå såmange gater og veier som muligfrem til valgdagen. Men det skalikke skje med joggesko og sportsklær.Jeg skal ikke gå så fort at jegikke får med meg de mangedetaljene vi ellers ikke får medoss når vi haster forbi.

Startskuddet gikk offisielt 1.april, og var slett ingen aprilspøk.

Les hele saken i Adressaavisen 3. april 2014.