Trondheim Høyre har en skoleportal, www.trondheimsskolen.no, der de legger ut resultater fra prøver og lignende. Nå er de også i gang med å styrke Trondheim-skolen, gjennom å samle inn gode erfaringer og nytenkning.

De spør skolene følgende: "Gjør dere noe ekstra smart? Vi ønsker å bli bedre kjent med hva som skjer av nytenkning og smarte løsninger på den enkelte skole. For å høre om de gjør noe som har vist seg å være spesielt vellykket, og hvor andre kan lære av måten de gjør ting på".

Trondheim Høyre har opplevd stor respons påspørsmålet.