Med det gjør vi det samme som Oslo og Stavanger og blir den tredje storbyen som publiserer resultater på skolenivå. Forskjeller er at der Oslo og Stavanger (og snart Bergen) har bestemt politisk at resultatene skal publiseres er dette ikke politisk akseptert av det sittende styret i Trondheim. Trondheim Høyre har derfor laget en egen side der disse tallene publiseres.

www.trondheimsskolen.no

Pressemelding fra Trondheim Høyre:

Derfor gir vi deg tallene

Trondheim Høyre lanserer i dag en kvalitetsportal der vi offentliggjør resultatene av de nasjonale prøvene på skolenivå. Vi vet at tallene ikke viser hele sannheten om trondheimsskolen, men brukt riktig er de et formidabelt redskap for gjøre skolen bedre, sier Yngve Brox, kommunalråd og gruppeleder for Høyre i Trondheim.

Resultatene gir ett veldig klart funn: Det er stor variasjon fra den ene skolen til den andre. I praksis betyr det at ditt barn får bedre opplæring og større sjanser ved å gå på den ene skolen fremfor den andre.

De aller fleste vil være enige i at barn fortjener like sjanser, og at det er en samfunnsoppgave å sørge for det. Vi vet også at barn av foreldre med høy utdannelse og andre ressurser stort sett gjør det bedre på skolen enn barn som ikke er så heldig stilt. Derfor vil også skole som ligger i et nærmiljø med ressurssterke foreldre score bedre enn skoler i mer belastede områder - uten at det nødvendigvis er skolens skyld.

Men det forhindrer ikke at vi kan lære mye av å undersøke hvorfor skoler med omtrent samme utgangspunkt scorer så ulikt. Enkelte skoler må åpenbart gjøre noe riktigere enn andre skoler, og den beste måten å finne ut av det på er å gjøre resultatene fra de nasjonale prøvene og kartleggingsprøver tilgjengelig for alle.

Derfor legger Trondheim Høyre i dag frem tallene. Vi tror ikke at siden viser den hele og fulle sannhet, men at en offentlig debatt om resultatene vil gi oss en bedre skole for alle.

Trondheim blir med dette den tredje av storbyene som får sin egen skoleportal. Oslo kommune publiserer sine skoleresultater på osloskolen.no og Stavanger kommune publiserer på stavangerskolen.no. I tillegg vil Bergen kommune om kort tid lansere bergensskolen.no.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen må utfordres til å offentliggjøre resultatene fra nasjonale skoler - for hver skole i hele landet - enkelt tilgjengelig for foreldrene.