- Det er naturlig at 22. juli får bred plass i trontalen, og jeg ser frem til at det kommer en kritisk gjennomgang av beredskapen.

Solberg mener at de internasjonale finansurolighetene burde ha vært gjenspeilet i trontalen, med et tydelig budskap om klare prioriteringer og nye grep. Høyre hadde ønsket seg en trontale med et budskap om at vi sikrer varig velferd gjennom å skape mer, ikke skatte mer.

- Realiteten er at kunnskap er fraværende, og jeg finner ingen klare signaler om konkrete tiltak for å bedre konkurransekraften. Dette skaper utrygghet på sikt. Åsatse på kunnskap og konkurransekraft er nøkkelen til å komme styrket ut av eksisterende og fremtidig økonomisk uro. Jeg hadde håpet på et tydelig varsel om at regjeringen ville sørge for trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft, sier Erna Solberg.