Hun er positiv til kompromissløsningen og tror at det er en god løsning for Norge.

– Det har vært vanskelig å håndtere uavklarte grenser i et område der det er stor sannsynlighet for å finne naturressurser til utnyttelse. Derfor er det bra at vi har fått dette på plass, sier Erna Solberg.

Høyre-lederen mener at arbeidet med å kartlegge havbunnen og et eventuelt potensial for olje- og gassvirksomhet nå kan begynne.

– Jeg tror det over tid vil bli et stor løft for Øst-Finnmark og en spennende utvikling for hele området, sier Solberg.