- Regjeringen senker sine ambisjoner om å gi bedre rehabiliteringstilbud. Dette til tross for at det kan bidra til å redusere sykefraværet ifølge regjeringspartiene selv, sier Sjøli.

Pasientorganisasjoner, herunder de store organisasjonene Funksjonshemmedes Fellsorganisasjon og Landsforeningen for hjerte og lungesyke, har uttalt at rehabilitering må være den neste store helsesatsingen, nettopp for å begrense uføretrygd og sykefravær. De peker på at det er mange som ikke får opptrening, og dermed mister muligheten til å klare seg selv etter en ulykke, sykdom eller skade. "Rehabiliteringsaksjonen" , bestående av 50 pasientorganisasjoner, har i flere år demonstrert mot Regjeringens manglende satsing på dette området.

- De har uttalt at de nå tror mer på julenissen enn på Regjeringen. Fra 2007 har det vært tverrpolitisk enighet om en nasjonal satsning på rehabilitering, og det må bli det neste store satsningsområdet innen helse. Begrunnelsen har vært klar: En slik satsning vil bidra til å bedre livskvaliteten, og gi større grad av selvstendighet for pasienter, samtidig som behovet for omsorgstjenester reduseres, sier Sonja Sjøli.

- I budsjettet for 2010 har regjeringspartiene forlatt denne ambisjonen, og støtter ikke lenger at rehabilitering skal bli det neste store satsningsområdet.

Soria Moria
I Soria Moria 1 erklæringen het at Regjeringen "vil sikre opptrening til alle som trenger det". I Soria Moria 2 erklæringen sier regjeringen at "det må settes av tilstrekkelige midler" til habilitering og rehabilitering.

- Men hva er tilstrekkelige midler? Bevilgningen til dette området er bare videreført de siste 4 årene, til tross for at Regjeringen selv uttaler at tilbudet er mangelfullt. Unntaket er ordningen "raskere tilbake", men denne omfatter ikke ungdom og andre som trenger rehabilitering for å bli i stand til å jobbe, sier Sonja Sjøli.

Høyre satser
Høyre har hvert av de siste tre årene foreslått å øremerke om lag 500 mill kr til bedre rehabiliteringstilbud for å få flere i jobb. Dette har regjeringspartiene stemt mot.

- Det samme gjelder vårt forslag om en økonomisk opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. For 2010 foreslår vi å øremerke 585 mill kr til habilitering og rehabilitering, noe regjeringspartiene nok en gang stemmer ned. Jeg er enig med pasientorganisasjonene: julenissen er mer troverdig enn Regjeringen også i år, sier Sonja Sjøli.