Werp mener det erbra at offentligheten informeres.

─Det er en del av den åpenheten vi bør praktisere i Norge, og viser et politiapparat som er profesjonelle og handlekraftige.

Werp mener dagens beskjedsynliggjør behovet for virkemidler for forebygging av ekstremisme og for å håndtere fremmedkrigere.

Anders Werp er enig med justisministeren i at det er viktig å ikke delta i, bidra til eller la seg rive med av spekulasjoner.