Men etter fire rødgrønne år er det over 18.000 flere som står utenfor arbeidslivet pga. dårlig helse. Høyre vil at unge aldri skal møtes med tilbud om trygd eller sosialhjelp, men med et umiddelbart tilbud om aktivitet. I tillegg må skolepolitikken hindre at stadig flere møter livet som voksen med lese- og skrivevansker som gjør det vanskelig å komme i arbeid.

- De norske syke- og uføreordningene er altfor sjenerøse, sier arbeidstiltaksekspert og avdelingsleder for OECDs uføreteam, Christopher Prinz, til VG.
Mens eldrebølgen er et fenomen som skyller innover hele Europa, er boomen i antall uføre- og sykmeldte særlig et norsk problem. - Ingen steder er dette problemet mer fremtredende enn i Norge. De fleste land har faktisk greid å bremse veksten i antall langtidssykmeldte og uføre, noen har til og med greid å snu trenden. Men ikke Norge.

- Vi har svært høy arbeidsdeltagelse blant kvinner og eldre, forklarer ikke det noe av syke- og uføretallene?

- Det er ikke annet enn en dårlig, men ofte brukt unnskyldning. Deltagelsesratene blant kvinner og eldre er like høye i mange andre OECD-land, sier Prinz.
Les hele saken i VG.

Høyre vil:

  • Ha aktivitetsplikt for å sikre at mennesker ikke passiviseres.
  • Det skal alltid lønne seg å jobbe, endre stønadsordningene slik at ingen taper på å jobbe litt ved siden av.
  • At unge aldri skal møtes med tilbud om trygd eller sosialhjelp, men med et umiddelbart tilbud om aktivitet.
  • Ha en skolepolitikk som hindrer at stadig flere møter livet som voksen med lese- og skrivevansker som gjør det vanskelig å komme i arbeid.