I partilederdebatten vektla Erna det som samler de borgerlige partiene:

  • Lavere skatt for bedriftene for å trygge jobbene
  • Kunnskap i skolen
  • Bruk av private for å kutte helsekøene
  • Et løft for samferdsel

Debatten viste at det kun er et sterkere Høyre som gir en ny regjering, sier Sanner. Erna viste at hun kan samle og at Høyre er løsningsorientert.

Lavere skatt øker verdiskapingen

Jens Stoltenberg forsøkte igjen å latterliggjøre at lavere skatt fører til tryggere jobber, mer verdiskaping og velferd. Han har åpenbart ikke lest rapporten fra sin tidligere arbeidsgiver Statistisk Sentralbyrå som evaluerte skattepolitikken til sentrum-Høyreregjeringen fra 2001 til 2005. Den viste at av hver krone som ble gitt i skattelette kom nesten 60 øre tilbake i form av høyere skattinntekter. I kombinasjon med økt satsing på samferdsel og kunnskap vil en slik politikk bidra til å bake kaken større slik at det blir mer å fordele.

Velferdsbløffen til Stoltenberg er avslørt: Med Høyre i regjering gikk skattene ned og helsekøene ned, med Ap og SV har helsekøene økt og skattene har økt. Skal det skinne av helsevesenet og eldreomsorgen, må det skinne av næringslivet. Verdiene må skapes før de fordeles.

Det er også påfallende at Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen er veldig bekymret for konsekvensene for offentlige inntekter som følge av Høyres skattelettelser,mens de tilsynelatende ikke er bekymret for de langt større konsekvensene av SVs olje-nei. Høyre mener det er like viktig å analysere konsekvensene av et nei til olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen som å konsekvensutrede et ja.

Streng og rettferdig asylpolitikk
Asylpolitikken stod sentralt i partilederdebatten. Erna Solberg har stoppet strømmen av grunnløse asylsøkere før. Nå vil hun gjøre det igjen. Hun var krystallklar på at en regjering med Erna i spissen vil føre en tydelig og konsekvent asylpolitikk som har virket før og som vil virke igjen.