- Høyre mener Regjeringen må bruke hele verktøykassa for å trygge jobbene og sikre at Norge kommer styrket ut av krisen. Derfor vil Høyre foreslå lavere arbeidsgiveravgift, mer bedriftsintern opplæring og mer penger til høyere utdanning og forskning, sier Jan Tore Sanner, finanspolitisk talsmann i Høyre.

- Regjeringen opptrer arrogant overfor alle som slåss for å redde arbeidsplasser. Det er opp mot én million mennesker som jobber i små og mellomstore bedrifter. Disse har Regjeringen ignorert. Bedriftene vil ha lavere arbeidsgiveravgift og økt satsing på kompetansebygging. Regjeringen vender det døve øret til, sier Sanner.

Den kursen Regjeringen har valgt er ikke egnet for å stoppe veksten i arbeidsledigheten, og legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping. De står fast ved en dogmatisk motstand mot skatte- og avgiftslettelser, og manglende vilje til å satse på forskning og utdanning.

Fortsatt feilskjær i utdanningspolitikken
Det er ingen reell satsing på høyere utdanning. Etter år med kutt og underfinansiering, er det behov for sterkere innsats. Regjeringen svikter nok en gang når de ikke retter opp tidligere års feilskjær. Dette var deres siste sjanse. Vi kan nå konstatere at ny giv for høyere utdanning krever en ny regjering.

Det er 12,6 pst. flere søkere til høyere utdanning, men antallet studieplasser økes bare med 1,4 pst. Mange kvalifiserte studenter vil bli avvist, og må finne plass i køen for arbeidsledige. Regjeringen følger opp sin ambisjonsløse forskningsmelding ved å ikke satse én krone på forskning.

- Høyre vil foreslå en styrking av basisbevilgningen på hele 500 mill kr. Det ville vært en viktig og helt nødvendig styrking av utdannings- og forskningssektoren etter fire magre år, sier Jan Tore Sanner