Av Linda Hofstad Helleland, stortingsrepresentant (H) og leder i transport- og kommunikasjonskomiteen (publisert i Adresseavisen)

Dette krever en nasjonal dugnad, der det offentlige, organisasjoner og enkeltmennesker spiller på lag for å få tryggere veier, sikrere kjøretøy og ikke minst enda bedre holdninger hos trafikantene.

Eirin Sund og Ingvild Kjerkol fra Ap skriver i Adressa 1. juli at de er bekymret over regjeringens trafikksikkerhetspolitikk. De kan fint senke skuldrene. Det er nemlig ingen motsetning mellom å bygge tryggere veier som er dimensjonert for høyere fart, og å arbeide systematisk for færre drepte og hardt skadde.

Vegvesenets dybdeanalyser viser at det er først og fremst er høy fart etter forholdene og veiens standard som fører til ulykker, ikke nødvendigvis høy fart alene. Dette betyr ikke at høy fart ikke er en viktig faktor, men at vi som folkevalgte har et ansvar å sørge for best mulig kjøreforhold og tilfredsstillende veistandard. Nye og tryggere veier, flere midtdelere og styrket holdningsarbeid er viktig for oss i det videre trafikksikkerhetsarbeidet.

Nylig la Statens Vegvesen 122 tiltak for færre drepte og hardt skadde i trafikken. Her inngår mange gode tiltak som regjeringen vil følge opp. Tiltak som både sørger for bedre og tryggere veier, stimulerer til sikrere kjøretøy, og oppmuntrer til tryggere atferd i trafikken. Vi har alle et felles ansvar for å kjøre forsvarlig. Dessverre kjører fortsatt for mange uten bilbelte, for mange kjører i ruspåvirket tilstand og ikke minst er det alt for mange som lar seg distrahere av mobilbruk i bilen.

Jeg deler Sund og Kjerkols oppfordring. Samtidig skal H/Frp-regjeringen sørge for tryggere veier for å få deg sikrere frem, og sammen skal vi arbeide iherdig for å nå nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken.