Høyre har så langt stått fast på forslaget fra Bondevik II-regjeringen om 5 ventedager før ledighetstrygd utbetales ved arbeidsledighet. Stoltenberg-regjeringen har redusert antall ventedager til 3.

- Nå stiger arbeidsledigheten og det vil bli vanskeligere å skaffe seg ny jobb. I en slik situasjon er det ikke lenger riktig å opprettholde forslaget om å øke antallet ventedager, og vi legger det derfor bort. I tillegg vil Høyre fremme en rekke andre forslag som kan skape økt trygghet for dem som er i ferd med å miste jobben, sier Jan Tore Sanner, og fremhever følgende forslag:

  • Fremme vesentlige forbedringer i permitteringsreglene som kan bidra til at færre blir sagt opp. I dag kan bedriftene permittere ansatte i inntil 30 uker.
  • Øke bevilgningene til bedriftsintern opplæring som kan bidra til omstilling og å trygge jobbene. Denne opplæringen kan også foregå i permitteringsperioden. Når permitteringsperioden kobles med opplæring bør perioden kunne strekke seg til ett år.
  • Øke satsing på basiskompetanse i arbeidslivet. Bevilgningene bør økes med 100 millioner kroner for å kunne gi mer opplæring til de som er mest utsatt for å miste jobben.


- Det aller viktigste er uansett at færrest mulig mister jobben. Jeg vil derfor utfordre Arbeiderpartiet og de rødgrønne til å vise samme vilje som Høyre til å tenke nytt. Det er helt meningsløst at Ap fra 1. januar øker skatten for bedrifter som slåss for å redde arbeidsplasser. Skatteøkningen vil føre flere ut i ledighet. Jeg håper derfor at Ap viser samme fordomsfrie vilje som Høyre til å tenke nytt, og bidra i et felles løft som kan skape større trygghet og mindre økning i ledigheten.