Utdrag fra innledningen til Høyres kampanjeledere 6.juni 2009.

Kjære venner!

Jeg setter utrolig stor pris på det arbeidet dere gjør, det engasjementet dere viser og jeg gleder meg til resultatet det kommer til å gi på valgdagen!

Vi kan aldri snakke med alle velgerne på én gang. Og alle velgerne vil aldri få med seg alt vi snakker om. Derfor er deres innsats så utrolig viktig.

For en velger vil sannsynligvis få med seg mer av Høyres politikk om noen av oss snakker direkte med vedkommende i fem minutter. enn om han ser på tre tv-debatter.

Siden september i fjor har Høyres medlemmer gått fra dør til dør for å fortelle om vår politikk. Nå skal den innsatsen intensiveres.

Sammen med kampanjer, stands, debatter, opptredener i tv- og radio, folkemøter med mer skal vi overbevise om at Høyre er det naturlige valget 14. september.

Vi skal fortelle dem at Høyre har politikken som skal til for å få Norge styrket ut av krisen. At vi skal gjøre det ved å satse på skatt, skole og samferdsel.

Økonomi og arbeidsplasser

Høyre selger ikke lettvinte løsninger på vanskelige problemer. Og ingen bør være i tvil om at vi har store utfordringer. Norge, og verden, er inne i en vanskelig tid. Det kommer til å bli verre før det blir bedre. Derfor er jobben å få Norge ut av krisen og skape trygghet for folk.

Men det vil være ambisjonsløst å ikke ville noe mer. Vi vil bringe Norge styrket ut av krisen!

Høyre har erfaring med å snu pessimisme til optimisme. Vi har erfaring med å snu nedgang til oppgang. De rødgrønne kom, som Arne Strand i Dagsavisen sa det, til dekket bord.

Det gikk så bra at de rødgrønne igangsatte en systematisk nedbygging av norsk konkurranseevne.

Man fikk inntrykk av at fordi det gikk bra var det ikke så farlig om skattene på norske arbeidsplasser økte, for pilene pekte likevel oppover.

Men intet tre vokser inn i himmelen. Økonomikrisen kom.

35 bedrifter legges ned om dagen - og tempoet vil øke. Kristin Halvorsens egne prognoser viser det blir 150.000 arbeidsledige eller mer og 50.000 små og mellomstore bedrifter står på kanten av konkurs.

En internasjonal rangering over konkurransedyktighet viste det var blitt lettere å legge ned bedrifter i Norge. På alle andre områder gjorde vi det dårligere.

I tre år jobbet regjeringen med liv og lyst for å gjøre det vanskeligere å skape og eie i Norge. Det er klart det får konsekvenser når nedturen kommer.

Men alt er ikke svart, hvis vi ser langt nok frem i tid.
Vår verktøykasse er velfylt. Den består av hele det norske folk, privat sektor, frivilligheten og staten.

Den er fylt med virkemidler for å gjøre bedriftene mer konkurransedyktige, blant annet skattelette.

Den inneholder oppskriften på en bedre skole slik at kunnskapsmengden i samfunnet øker.

Vår verktøykasse inneholder en storstilt satsing på forskning og utvikling, i både det offentlige og det private.

Våre verktøy gjør at veiene bygges raskere enn i dag.

Høyre kan styrke norsk konkurranseevne, ikke svekke den.

Vi kan legge til rette for at fremtidens næringer bygges opp nå, fremfor å gå konkurs allerede i startgropen.

Vi kan hjelpe til å utløse skaperkraften, nytenkningen og nyvinningene, ikke kvele den.

Men det krever at vi tenker annerledes. Akerskandalen i nær fortid, og Fornebuskandalen noe lengre tilbake i tid er gode eksempler på hvordan det går når politikere prøver å leke butikk.

Det er individene som er innovative. Det er individene som gjennom markedet sier ifra om det er behov for en idè, eller et produkt. Det er enkeltmenneskets skaperkraft og gründerånd vi må stimulere. Politikernes jobb er å bidra til at de tør å satse. At de våger å skape.

La det ikke være tvil: Høyre er fortsatt næringslivets beste venn!

Samferdsel

Veien til å komme styrket ut av krisen går også gjennom å bygge mer og bedre vei.

Gode veier er en forutsetning for lønnsomme bedrifter. Åsatse på vei er en investering i vår konkurranseevne som vi ikke har råd til å la være.

Åsatse på vei er også å satse på trygghet. En investering i å spare menneskers liv og helse. Regjeringen vil gjøre mer av det som ikke virker. Mer og bedre vei krever en ny regjering, og vi skal sørge for begge deler!

Vi vil bevilge flere titalls milliarder mer enn regjeringen til å bygge og vedlikehold vei, men det viktigste er at vi vil bruke pengene på nye løsninger.

Derfor vil vi bygge veier gjennom et samarbeid mellom det offentlige og det private.

Vi skal også revolusjonere togdriften i Norge, og da snakker jeg ikke bare om hurtigtoget.

Høyre vil gjøre med togmonopolet som med telemonopolet: Avvikle det og slippe private aktører til.

Togmonopolet skal også bli en saga blott.

Vi vil i utgangspunktet konkurranseutsette alle norske jernbanestrekninger - og så får NSB delta i en konkurranse om å gi det beste tilbudet for å beholde flest mulig strekninger.

Vi vet erfaringsmessig at NSB kan yte langt bedre enn i dag, hvis de må underlegge seg markedskreftene som alle andre.

Gjøvikbanen ble konkurranseutsatt av den forrige regjeringen. En strekning som var i fare for å bli nedlagt p.g.a. få reisende som et resultat av et ustabilt tilbud blomstrer i dag. Det har 40 % flere avganger, og billettprisene er lavere.

Banen er, ved siden av Flytoget - som også er en privat kommersiell aktør, blant de mest punktlige i landet.

Nå har de reisende på strekningen, som de første i Norge, fått muligheten til å bruke internett på strekningen. Et fantastisk tilbud for de som gjerne vil bruke togturen til å jobbe.

Likevel advares vi mot å konkurranseutsette?

Vi har blitt advart mot det før. Det er en grunn til at jeg nevnte telemonopolet tidligere.

Det minner på mange måter om dagens monopol rundt jernbanen. Televerket bygde den fysiske infrastrukturen, og skulle du ringe måtte du gjøre det gjennom dem.

Som alle monopolister var selskapets interesser overordnet brukernes. De hadde jo ikke noe alternativ. Man kunne ikke velge seg vekk hvis man var misfornøyd.

Det ligger i monopolets natur at det først og fremst tar hensyn til seg selv.

Derfor ligger det i vår natur å forhindre nye monopoldannelser og å oppløse eksisterende fordi vi mener selskaper først og fremst skal ta hensyn til brukerne.

Da prosessen med liberalisering av teletjenester ble startet var det ikke grenser for dommedagsprofetier. Nå tror jeg ikke man engang finner noen i Rødt som ønsker seg tilbake til den tiden.

I 1998 ble telemonopolet formelt opphevet.

Bare fire år senere var det 12 ulike teleoperatører, prisene var gått ned, trafikken i telenettet økte og i dag er Norge blant de landene i verden med den mest avanserte telekommunikasjonstilgangen og den beste tilgangen til det for alle.

Hva det har betydd for utviklingen av kunnskapsintensive bedrifter, og i form av en enklere hverdag for den enkelte er umulig å undervurdere.

Nå vil vi ha den samme revolusjonen for de som reiser med toget.

Jeg er sikker på at når togmonopolet avvikles vil vi få færre forsinkelser, flere avganger og bedre service, og sannsynligvis lavere priser.

Vår politikk vil gjøre at færre blir stående sinte og skuffet på en perrong mens de venter på et tog som aldri kommer!

Vi skal satse på skatt og samferdsel fordi det skaper trygghet og optimisme og er en viktige verktøyer for å komme styrket ut av krisen.

Skole og utdanning

Det samme er skole.

Det er et svik mot hvert enkelt barn når de ikke lærer det nødvendige, når de ikke får strekke seg lenger.

For noen barn kan det sviket være avgjørende. Vi vet det er avgjørende for de 20 prosentene som går ut av skolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. Vi vet vi gjør noe alvorlig galt når 1 av 3 elever avbryter eller ikke fullfører videregående utdannelse. En dårlig skolegang kan ødelegge et helt liv.

Mye er bra i norsk skole, men langt fra nok.

1 av 5 elever går ut av skolen uten å kunne lese og skrive skikkelig.

Norsk skole kom på 20 plass av 30 mulige i PISA-undersøkelsen om lesing. Vi ble nr 23 i matematikk.

Bare seks land gjorde det dårligere enn Norge i naturfag.

Norge er snart det eneste landet i Europa hvor elevene ikke lærer mer enn ett fremmedspråk.

Kjære venner: Høyre har høyere ambisjoner enn dette! Barn har høye ambisjoner! Vi skal ikke lenger ha lavere ambisjoner på barnas vegne enn de har for seg selv.

Vi må slutte å bortforklare dårlige resultater. Trivsel i skolen står ikke i motsetning til å ha gode resultater, tvert imot! Jeg nekter å godta at Norge må ha dårlige resultater. Barn får mindre å strekke seg etter hvis vi bagatelliserer det å gjøre det dårlig. Derfor skal vi gi dem mer å strekke seg etter.

Vi har garantert ny fremgang for skolen og bedre resultater med Høyre i regjering, det budskapet må vi spre til velgerne, og den jobben skal dere hjelpe oss med!

Vår oppskrift består av et ekstra fremmedspråk, mer tid til lesing, skriving og regning, eksamen og karakterer skal beholdes og vi skal ha åpenhet om resultatene fordi kunnskap i skolen krever kunnskap om skolen.

Frontene i skolepolitikken er fortsatt klare. Valget i høst står mellom regjeringens lekeskole og Høyres kunnskapsskole!

De vil fortsette som før, de vil gjøre mer av det som ikke virker.

Vårt mål er like klart og tydelig som det alltid har vært: Vi skal ha mer kunnskap i skolen!

Jeg er ikke et sekund bekymret for at de andre smykker seg med kunnskapsretorikken, vi kan smykke oss med kunnskapspolitikken.

Vi skal fortelle velgerne om en skole som er mangfoldig, fordi ulike utfordringer krever ulike løsninger.

Høyreskolen er tilpasset den enkelte, har høy trivsel og gode faglige resultater.
Den tar hensyn til at elever må få valgfrihet hvor å lære mer og trives mer.
Høyreskolen gir rom for det lokale initiativ.
Den gir bedre resultater raskt. Høyreskolen snakker ikke bare om å skape bedre lærere, den gjør det.
Vår skole tilbyr utradisjonelle utdanninger i samarbeid med næringslivet. Høyreskolen tillater foreldre og elever å velge en internasjonal utdanning, uavhengig av hvor du bor. Den belønner god innsats og elever som vil satse på realfag.
Høyreskolen gjør det enhetsskolen ikke greier, den utjevner sosial ulikhet.

Dette er den skolen vi skal fortelle velgerne om. Dette er skolen som er alternativet til regjeringens enhetsskole.

Høyreskolen er den velgerne kommer til å stemme på 14. september!