Ulike faggrupper ser at mange småkommuner har problemer med å rekruttere fagfolk.

- Dersom kommunene fortsetter å være for små, gjør vi hele samfunnet en bjørnetjeneste, sier leder for fagforeningen Akademikerne, Knut Aarbakke til NRK.

- Det jeg er opptatt av, er at vi har kommuner som kan levere de gode tjenestene. Hvis ikke kommunene klarer det, så er det fare for at vi får en rekyl. Storsamfunnet må ta over viktige oppgaver. Da vil det bli mye større avstand mellom befolkning og beslutningtaker.

Barneombud Reidar Hjermann mener små fagmiljø er et problem for rettssikkerheten.

- Når man har veldig små kommuner, så blir også tjenestetilbudet lite robust. Slik som barneverntjenesten vil da som oftest bestå av kun en person, eller en person i en deltidsstilling. Det er ikke et fagmiljø som kan tilby barna gode tjenester. Man er nødt til å ha større enheter som kan tiltrekke seg de beste fagfolkene som kan lage et godt fagmiljø, sier Hjermann.

Tidligere kommunalminister Gunnar Berge (Ap) mener også at kommunesammenslåinger må til hvis folk skal få et likeverdig velferdstilbud. Og tidligere denne uken uttalte direktørene for Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet at små kommuner må slå seg sammen for å klare å levere et godt nok helse- og skoletilbud. Kravet fikk de støtte for hos legene.

- I Norge har vi 430 kommuner. Vi ser at det blir umulig for de mange småkommunene å bygge opp den forventede kommunale helsetjenesten for å kunne møte de tiltakene og de påleggene som samhandlingsreformen legger opp til, sa Torunn Janbu, leder i Legeforeningen til NRK, og legger til at de små kommunene vil komme til å se seg nødt til å la sykehusene behandle pasientene deres.

Hør Bent Høie i debatt på NRK radio, Politisk kvarter , 21.10.2010, om kommunesammenslåing når den blir lagt ut på nettsiden.