Leder i Senior Høyres Landsforbund, Turid Wickstrand Iversen, er en av totalt 10 medlemmer rådet:

Wenche Frogn Sellæg, Overhalla, leder
Erik Råd Herlofsen, Oslo, nestleder
Carl I. Hagen, Oslo, medlem
Tora Aasland, Bryne, medlem
Rita Lekang, Bodø, medlem
Hans Olav Tungesvik, Etne, medlem
Turid Wickstrand Iversen, Drammen, medlem
Ole Mathis Hetta, Stavanger, medlem
Eva Khan, Oslo, medlem
Liv Thun, Steinkjer, medlem

Statens seniorråd skal i følge mandatet:
• Følge utviklingen på senior-/eldreområdet, drøfte og gi råd om seniorers situasjon på viktige samfunnsområder, med utgangspunkt i sunn og aktiv aldring
• Bidra til å synliggjøre seniorers ressurser og nyansere oppfatningen av eldre og aldring
• Bidra til å bekjempe aldersdiskriminering og andre hindre/barrierer for deltakelse og å kunne bruke sine ressurser, og formidle informasjon om eldres vilkår og rettigheter
• Være særskilt opptatt av forhold som bidrar til at eldre står lenger i arbeidslivet og er aktive i samfunnet. Rådet skal, blant annet gjennom holdningsarbeid, belyse de positive effekter av å være i arbeid og aktivitet for den enkeltes helse og livskvalitet samtidig som det er bra for samfunnet
• Rådet skal være aktive i samfunnsdebatten, og drive utadrettet informasjon og holdningsarbeid, blant annet gjennom en nettside. Rådet skal være i dialog med relevante kunnskapsmiljø og bruker- og interesseorganisasjoner. Rådet skal fremme en seniorpolitisk redegjørelse i løpet av perioden.

Vi ønsker Turid og Seniorrådet lykke til med det viktige arbeidet!