Barnehus er etablert i en rekke byer landet rundt for å sikre at barn som er utsatt for vold og overgrep skal få god hjelp, omsorg og oppfølging tilpasset barnas egne behov.

- Dette er fullstendig uakseptabelt. Nå har vi to justisministere som i flere år har understreket hvor viktig det er at avhør av barn gjennomføres raskt, uttaler Høyres justispolitiske talsmann André Oktay Dahl.

Regjeringen har nylig fått overlevert rapporten fra et utvalg som har gjennomgått dommeravhørforskriften. Utvalget kom med nye forslag til regler om dommeravhør.

- Det er bra at dette utvalget nå har levert sine forslag. Mange av forslagene er gode. Hovedproblemet er imidlertid ikke dagens regler, men at reglene ikke følges. Høyre forventer at statsråden raskt klargjør hvordan dagens frist på to uker skal etterleves. Dette er fullt mulig, det handler kun om politisk vilje. Regjeringen har nå en mulighet til å vise at den mener at noen politioppgaver er viktigere enn andre, avslutter Oktay Dahl.