- Det er høyst uklart hvor mye av dette som er friske penger, påpeker leder av utenriks- og forsvarskomiteen Ine Eriksen Søreide.

Økningene i årets forsvarsbudsjett dekker heller ikke inn utgiftene som følger med drift av nytt materiell.

- Dette vil få konsekvenser for øving og trening, og det løser ikke den alvorlige situasjonen som særlig Hæren befinner seg i. Dette er uansvarlig, fastslår Eriksen Søreide.


Etter sommerens debatt hadde regjeringen også skapt forventninger om at budsjettet ville gjøre noe med urettferdigheten som rammer veteraner som tjenestegjorde før 1.1.2010.

- Det er skuffende at det ikke gis noen signaler om dette, sier Eriksen Søreide.

Feil prioriteringer i bistandspolitikken
Høyre er skeptisk til den sterke vektleggingen av klima i bistandsbudsjettet, og hadde ønsket mer vekt på utdanning.

- Målet med bistanden må være å bringe flest mulig varig ut av fattigdom. Utdanning og helse må derfor være de to viktigste satsingsområdene for norsk bistand, fastslår Ine Eriksen Søreide.

Høyre støtter regjeringens sterkere geografiske prioritering av bistanden, men vil ha enda større fokus på Afrika.

Høyre slutter seg til regjeringens omprioritering mellom ambassader som tar sikte på å styrke tilstedeværelsen i land som Brasil og Kina.

- Vår tilstedeværelse i verden må tilpasses at maktbalansen i verden endres, fastslår Eriksen Søreide.