Statsbudsjettet for 2013 legger opp til en vekst i frie inntekter på 5 milliarder kroner, og 6,8 milliarder totalt.

I statsbudsjettet tas det høyde for økte driftskostnader som følge av å yte uendret standard og dekningsgrad på de kommunale velferdstjenestene for en voksende befolkning. Statsbudsjettet for 2013 legger opp til en reell vekst på 1,8 prosent. Til sammenligning var tallet 3,8 og 3,4 prosent de to siste årene under den borgerlige regjeringen. Dette skal bl.a. dekke befolkningsvekst, pris- og lønnsvekst og pensjonsutgifter.

Høyre styrker det lokale selvstyret

- Dette budsjettet legger ikke opp til å oppfylle den lange listen med rødgrønne kommuneløfter, sier Helleland.

– For å være regjeringens valgkampbudsjett er det overraskende slapt, og jeg noterer meg at regjeringen i budsjettet ber kommunene tilpasse sitt aktivitetstilbud til inntektsrammene. Høyre vil prioritere å styrke det lokale selvstyret når vi kommer med vårt alternative budsjett for kommunene, sier Helleland.

Nylig rundet vi 5 millioner innbyggere i Norge. Budsjettet tar ikke høyde for at når tjenestetilbudet skal gis til flere, trengs også økte investeringer. På kort sikt må kommunesektoren selv finansiere bygging av flere barnehager, skoler og sykehjemsplasser.

Økt gjeld

Når kommunene bruker alle pengene fra staten på drift av velferdstilbud til innbyggerne, betyr det økt gjeld. Økt kommunal gjeld gir kommunene økte driftsutgifter. Gjeldsoppbyggingen bidrar også til at kommunesektorens økonomi blir mer sårbar for fremtidige renteøkninger. Veksten i brutto gjeld i kommunene er nesten fire ganger høyere enn da den rødgrønne regjeringen kom til dekket bord i 2005.

For kommunene er lave renter sammen med høy lønnsvekst er en stor utfordring for kommunesektorens budsjetter. Sektoren har over mange år utgiftsført beregnede pensjonskostnader som er lavere enn det som faktisk er betalt til pensjonsleverandørene. Det skyldes at beregningene av pensjonskostnader systematisk har vært basert på for optimistiske forutsetninger. Det samlede avviket har nå nådd 23 milliarder kroner.

Vil gi makt tilbake til kommunene

Dette premieavviket skal utgiftsføres over de kommende årene og vil derfor være en tung belastning for kommunebudsjettene.

- Regjeringen opprettholder en sterk statlig omfordeling, og samler fortsatt inn 60 prosent av kommunenes egne inntekter til omfordeling via statsapparatet. Det legges dermed ikke opp til noen styrking av det lokale selvstyret, dette ønsker Høyre å endre på. Det er på tide at kommunene får tilbake noen av den makten de rødgrønne har tatt fra dem gjennom de siste 7 årene, avslutter Helleland.

Her kan du gå tilbake til statsbudsjettsiden.