Fredag la regjeringen frem den etterlengtede Stortingsmeldingen om ungdomsskolen. I ett år er vi blitt fortalt av Kristin Halvorsen at denne skal løse alle problemer i norsk ungdomsskole.

- Stortingsmeldingen er langt fra åinnfri de høye forventningene som er skapt. Meldingen fremstår som uferdig og lite konkret. Tiltakene som foreslås ligger langt frem i tid, fortsetter Aspaker.

For Høyre haster det med åsette i gang. 7 av 10 elever sier de kjeder seg i ungdomsskolen. Slik kan det ikke fortsette. I meldingen tas det blant annet til orde for mer valgfag i ungdomsskolen.

Valgfag - ikke løsningen

- Hvis ungdomsskolen skal fornyes, holder det ikke å fokusere på valgfag. Vi må ha fokus på alle ukens timer, og fornye innholdet i dagens skolefag, uttaler Elisabeth Aspaker, utdanningspolitisk talskvinne i Høyre.

Vi mågjerne ha fokus påpraktiske og estetiske fag, men skolen svikter sitt samfunnsoppdrag hvis elever går ut av skolen uten åkunne lese, skrive og regne. Pådette vesentlige punktet svikter meldingen. Det er ingen grunn til å slåseg til ro med fremgangen påsiste Pisaundersøkelse, vi må ha større ambisjoner for norsk skole og forsterke satsingen på basisfagene i skolen.

Læreren er viktigst
- Læreren er skolen viktigste ressurs. Her ser vi igjen kunnskapsministerens fokus på kvantitet fremfor kvalitet. Høyre etterlyser en langt større satsing på dagens lærere for å heve deres kompetanse, fortsetter Aspaker. Vi må satse på de lærerne vi har i dag for å sørge for at de blir i skolen.

Det er gledelig at kunnskapsministeren har lyttet til Høyre og vil gi flinke elever mulighet til åfølge undervisning pået høyere trinn enn sitt eget. Dette har vi etterspurt ved gjentatte anledninger. Det gir meldingen i liten grad svarer på er hvordan hjelpe elevene som har faglige utfordringer.

- Jeg savner helt klart en tilsvarende satsing på tilpasset opplæring for å løfte de svakeste elevene og meldingen svarer heller ikke godt nok på skolens gutteutfordring. Dette er en alvorlig svakhet ved en melding som har som hovedmål å øke læregleden i skolen, fortsetter Aspaker.

- Alt i all innfrir ikke denne Stortingsmeldingen de skyhøye forventningene Kristin Halvorsen selv har skapt, avslutter Aspaker.