Høyre vil i arbeidet med meldingen være spesielt oppmerksom på at regjeringen ikke undergraver arbeidslinja, for eksempel ved at uføre i stor grad skjermes for levealdersjusteringen – noe som kan gjøre det mer attraktivt å være ufør enn å være yrkesaktiv når man pensjoneres. Allerede i dag kommer over 40 prosent av alderspensjonistene fra uførepensjon, og i verste fall vil dette forslaget føre til at denne gruppen blir enda større. Det er urettferdig for dem som står i arbeid.

- Samtidig er Høyre sterk tilhenger av økt fleksibilitet for uføre som ønsker å jobbe mer. Fleksibilitet er spesielt viktig når fribeløpet kuttes. Men regjeringen foreslår overgangsordninger som vi frykter kan slå beina under disse ordningene. Hvis dagens fribeløp beholdes i en overgangsperiode gir det en stor fordel for uføre som arbeider, sammenlignet med andre arbeidstakere, sier Røe Isaksen.

Høyre er dessuten skuffet over at regjeringen ikke legger frem en målrettet plan for å hindre at flere unge havner på uførepensjon.

- Alle fortjener en ny sjanse, også unge som blir syke. Det er for mange unge som av systemet henvises til passive støtteordninger. Vi må i stedet gjøre alt vi kan for å rehabilitere og gi unge en fot innenfor arbeidslivet, sier Røe Isaksen.

- Høyre vil bruke den kommende tiden på finne frem til tallene bak regjeringens retorikk, og regne på de praktiske konsekvensene for enkeltindividene og for trygdesystemet generelt, sier Røe Isaksen.