Høyre har fulgt utviklingen i Ukraina gjennom mange år siden Sovjetunionens fall. Både gjennom EPP og demokratitrening har Høyre spilt en aktiv rolle i demokratiseringen av landet.

Ukraina er Europas nest største land, etter den europeiske delen av Russland. Ukraina ble en uavhengig stat da Sovjetunionen ble oppløst 1991.