Moderne eldrepolitikk både for friske eldre og for dem med omsorgsbehov står sentralt i programmet, men økonomisk trygghet, varierte boformer og, ikke minst, eldres deltagelse i arbeid og politikk er blant hovedtemaene.

”Moderne eldrepolitikk innebærer at man benytter den kunnskap og erfaring som personer over 70 år har.” Programmet ber om at redusert arbeidsgiveravgift for arbeidstakere over 70 år bør gjeninnføres og at samfunnet gjør bedre bruk av de eldres kompetanse og ressurser.

Avslutningsvis oppfordres de eldre til å være aktive bidragsytere i det politiske arbeid og samfunnsdebatten for øvrig.