Unge Høyre gjorde sitt beste skolevalg noensinne i går. Skolevalgene har alltid vært en god stemningsmåler, og hvis dette slår til i år også vil Høyre gjøre et brakvalg 12. september. Og som Unge Høyre-leder Henrik Asheim understreket i kveldens debatt peker resultatet av skolevalget enda lenger frem: Ikke bare gjorde Unge Høyre et fantastisk valg, men høyresiden samlet sett ble størst blant landets unge velgere. Det tegner godt for fremtiden.
Bar preg av Utøya
Debatten mellom ungdomspartilederne dagen etter skolevalget bar fortsatt preg av tragedien på Utøya, men etterhvert som debattantene fikk snakket seg varme så man glimt av de tradisjonelle skoledebattene. Særlig ordskiftet om innvandring og integrering ble det litt temperatur i, og AUF og SU anklaget FrP for en uverdig retorikk og feilinformasjon på feltet. Som flere av de andre ungdomspartilederne påpekte er dette et sidespor. Når vi diskuterer så sentrale spørsmål som innvandring og integrering er det viktig at ikke enhver debatt ender opp med å handle om FrPs begrepsbruk.
Henrik påpekte at integrering av innvandrere først og fremst handler om skole og arbeid. I denne sammenhengen skryter gjerne regjeringspolitikere av at det har blitt skapt 250000 nye arbeidsplasser de siste årene, og det gjorde også regjeringspartienes ungdomsledere i kveld. Men som Henrik så fint sa det er det vanlige folk rundt om i landet som har skapt disse arbeidsplassene, og ikke Jens Stoltenberg eller regjeringen. Forøvrig har ikke regjeringen gjort stort mer enn å holde tritt med befolkningsveksten – sysselsetningen er ikke høyere i dag enn den var da Høyre satt i regjering.
Ja til broilere!
AUF-leder Eskil Pedersen hadde ett viktig poeng om at hendelsene på Utøya forhåpentligvis vil få en slutt på at ungdomspolitikere foraktfullt omtales som broilere. Er det noe sommerens tragedie kan lære oss, er det hvor viktig og verdifullt det er at unge mennesker engasjerer seg i samfunnet. Jeg er også enig i det budskapet samtlige ungdomspartiledere har bidratt til å spre siden 22. juli: Det beste svaret på terroren er en høy valgdeltakelse. Gå ut og stem 12. september!
Ane Mari Braut Nese, Høyres ordførerkandidat i Klepp