Det er Kunnskapsløftet, innført av Høyre, som åpner for muligheten for elever å forsere sin skolegang ved å ta fag på høyere nivå. Derfor setter Buskerud i gang et forseringsprosjekt for å utvikle muligheter for elever på ungdomstrinnet til å ta fag på videregående nivå. Prosjektperioden er skoleårene 2012/2013 og 2013/14.

- Dette er viktig for å gi et tilbud til elever som har spesielle forutsetninger eller interesser, sier Elizabeth Skogrand, leder av hovedutvalget for utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune.

Les mer om saken her.