Oslo Unge Høyre har fått æren av å arrangere markeringen av Unge Høyres Landsforbunds 90-årsjubileum. Markeringen vil foregå fredag 24. februar, dagen før alle arbeidsutvalgene samles på Høyres Hus i Oslo til AU-seminar, skriver Unge Høyre på deres nettside.

Unge Høyres Landsforbund ble stiftet 21. februar 1922 etter initiativ fra stortingsrepresentant Henrik Ameln som nedsatte et arbeidsutvalg som dannet grunnpilaren for stiftelsen av Landsforbundet. Allerede før 1922 hadde de største byene allerede lokalforeninger for unge konservative.

Første leder

Unge Høyres første leder, da formand, Lorentz Vogt, ga et klart mandat til Unge Høyres Landsforbund i en tale hvor han sa følgende:

”Et sterkt parti trenger en sterk ungdomsbevegelse. Denne må sørge for rekruttering, samtidig som det er partiets salt. Ansvaret ligger hos de gamle. Det er ungdommens oppgave å sørge for at de ikke sovner av, når de vel har fått plassert seg i maktens hynder. Det er ungdommen som må holde idealene blanke, når de gamle henfaller til koselig klikkstyre med små intriger eller forbrødring.”

Unge Høyres aktivitet har vært uavbrutt siden, og selv under krigen drev Unge Høyre illegal undergrunnsvirksomhet for våre verdier og idealer.

8800 medlemmer

Landsstyret satt i november 2011 igang et arbeid for å ruste organisasjonen til 8800 medlemmer og mer politisk innflytelse. I løpet av året som kommer vil et nytt skoleringsopplegg se dagen, og alle leddene av organisasjonen skal bli bedre og tryggere i sitt virke.

Hvis du har innspill til hvordan Unge Høyre kan bli enda bedre, kan du alltid ta kontakt med Landsforbundet via info(at)ungehoyre.no eller ringe 22829090.

Her kan du besøke Unge Høyres nettsider for mer informasjon.