Generalsekretæren har sammen med Unge Høyres leder ansvar den daglige driften av Unge Høyres Landsforbund. Generalsekretæren har ansvar for gjennomføring av møter i sentralstyret og landsstyret, forbereder og innstiller overfor sentralstyret i organisatoriske og administrative saker.

Generalsekretæren er nærmeste overordnede for de andre sekretærene og leder sekretariatet i dets arbeid. Videre har generalsekretæren budsjett- og regnskapsansvar overfor Unge Høyres sentralstyre. Generalsekretæren står sammen med sentralstyret for utarbeidelse av planer for Unge Høyres aktiviteter og videreutvikling av organisasjonen både lokalt og sentralt. Stillingen medfører noe reisevirksomhet og en del møter på kveldstid og i helgene.

Det er en fordel om søkere har høyere utdannelse. Kjennskap til politisk arbeid, økonomiarbeid og erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner. Vi forutsetter at søkere deler Unge Høyres grunnsyn.

Vi lover deg et hektisk og utviklende arbeidsmiljø med utfordrende arbeidsoppgaver. Til gjengjeld forventer vi full innsats, mye idealisme, kreativitet, og positiv innstilling både i selvstendig arbeid og i samarbeid med andre. Lønn og arbeidsvilkår etter avtale.

Tiltredelse er etter 1. november eller etter nærmere avtale. Stillingen har en varighet på 2 år med muligheter for forlengelse.

Søknad med CV og attester sendes Unge Høyres Landsforbund v/generalsekretær Sunniva Ihle Steinstad, Postboks 1352 Vika, 0113 Oslo, innen 15. oktober 2009.

For nærmere informasjon kontakt generalsekretær Sunniva Ihle Steinstad på telefon 959 77 153 eller e-post sunniva.ihle@hoyre.no

Mer informasjon om Unge Høyre finner du også på http://ungehoyre.no.