– Brennpunkts dokumentar viser med all mulig tydelighet at denne regjeringen har sviktet arbeidslinja, og sviktet de unge menneskene som står utenfor arbeidslivet, sier Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann Torbjørn Røe Isaksen.

I Brennpunkt-dokumentaren får vi høre om en ung jente som taper en stor del av inntekten sin dersom hun jobber 50 prosent heller enn å gå 100 prosent på trygd.

– Det skal lønne seg å jobbe fremfor å være passiv. Et system som straffer dem som prøver seg i jobb, slik vi har i dag, er helt urimelig for de som gjør sitt beste for å komme seg inn i arbeidslivet, sier Røe Isaksen. – Det lyder hult når arbeidsminister Anniken Huitfeldt sier at det ikke skal være slik. Arbeiderpartiet har hatt åtte år på seg, og enda har de ikke klart å gjøre noe så grunnleggende som å sikre at det lønner seg å jobbe.

Utviklingen i arbeidsmarkedet for de yngste har vært bekymringsverdig, særlig de siste par årene. Antallet uføre under 30 steg med rundt 8 prosent både i 2011 og 2012, og arbeidsledigheten i den yngste aldersgruppen har økt med over to prosentpoeng på litt over et år.

– Tallenes tale er klar: Regjeringens politikk på dette området har feilet, sier Røe Isaksen. Vi må forhindre at ungdom faller ut av skolen, større fokus på lese- og skriveopplæring for de som trenger det, og raskere saksbehandling i Nav.

– Kort og godt trenger vi nye ideer og bedre løsningen, avslutter Røe Isaksen.

Torbjørn Røe Isaksen har nylig publisert en bok om de som faller utenfor. Les mer om Den onde sirkelen: Om å falle utenfor i verdens rikeste land her.