Leder i Utdanningsforbudet, Ragnhild Lied, uttrykker bekymring for Oslo-barnehagene i mandagens utgave av Dagsavisen.

Lied hevder at Oslo ligger under gjennomsnittet for resten av landet med hensyn til pedagogtetthet, og retter kritikk mot barnehagebyråd Torger Ødegaard. Ifølge Lied, viser Ødegaard til kun en del av sannheten når han forsvarer bemanningssituasjonen i barnehagene i Oslo.

Feilaktig bilde

Torger Ødegaard tilbakeviser kritikken, og understreker at tallene som Dagsavisen har fått oversendt av Utdanningsforbundet, og som presenteres i dagens avis, gir et feilaktig bilde av situasjonen.

– Det er ikke riktig at Oslo har så lav pedagogtetthet som Utdanningsforbundet hevder. Oslo har 13,5 barn per pedagog dersom man inkluderer de som også har annen pedagogisk utdanning (eksempelvis lærere og barnevernspedagoger). Veksten i barnebefolkningen i Oslo har vært enorm de siste årene, faktisk så stor at det er Oslos barnebefolkning som er årsaken til at vi har hatt en barnebefolkningsøkning i landet, sier Ødegaard.

Forut for at saken havnet på trykk, fikk Dagsavisens journalist en oversikt over bemanningssituasjonen av byrådsavdelingen for kunnskap og utdanning i Oslo. Denne oversikten ble ikke presentert i saken.

Bedre enn landsgjennomsnittet

Byrådet understreker at kommunen har de siste fire årene økt antallet barnehageplasser med om lag 5000, uten at antall studieplasser ved førskolelærerutdanningen økte.

– Det er ikke nok førskolelærere til å dekke behovet i Oslo, og derfor har kommunen i en periode finansiert egne klasser ved Høgskolen, selv om dette er et statlig ansvar. Samtidig har Oslo i dag 6,1 barn per ansatt, mens landsgjennomsnittet ligger på 6,3. Vi har altså høyere voksentetthet enn både gjennomsnittet for landet og de andre store byene.

– Etter at bydelene vedtok sine budsjetter før jul ser vi at bemanningen ligger på samme nivå som tidligere. Vi skal sørge for at vi fortsetter å ha god bemanning i barnehagene fremover, avslutter Ødegaard.