- Dette viser at regjeringens tiltak for å styrke leseopplæringen i skolen har vært utilstrekkelig. Høyre krever nå at enda flere lærere får helt nødvendig faglig påfyll for å sikre at elevene knekker lesekoden og opparbeider gode leseferdigheter tidlig i barneskolen. Kunnskapsministeren må dessuten forsikre seg om at de nye lærerutdanningene vier grunnleggende ferdighet i lesing og leseopplæringen nok oppmerksomhet, mener Elisabeth Aspaker, Høyres utdanningspolitiske talskvinne.

Resultatene er på ungdomstrinnet er heller ikke oppløftende. Det er bekymringsfullt mange elever på de på de to laveste mestringsnivåene i 8. og 9.klasse. På begge trinn blir dessuten kjønnsforskjellene svært tydelige, fortsetter Aspaker.

Høyre mener enda mer oppmerksomhet må rettes mot å bedre elevenes leseferdigheter på ungdomsskolen og etterlyser særlig tiltak rettet mot gutter, fordi dette er helt avgjørende for å unngå fortsatt høyt frafall i videregående opplæring.

Det er tydelig at Oslo gjør noe riktig. Årets resultater viser at Oslo igjen lykkes best og har færrest elever på laveste mestringsnivå og at kommunens strategi med aktiv kartlegging og stort trykk på lesing virker. Dette kan Kunnskapsministeren og andre kommuner lære av, avslutter Aspaker.