Høyre vil bruke nye løsninger og investere i kvalitet for å gi pasientene et godt helsetilbud når de trenger det.

Samhandlingsreformen skaper utrygghet

Samhandlingsreformen er blitt byråkratisk pengeflytting, i stedet for samhandling om og med pasientene. Budsjettet viderefører usikkerheten blant folk, helsepersonell og kommunene om samhandlingsreformen. Nå vil kommuner straffes økonomisk for sykehusinnleggelser.

- Høyre frykter at pasienter, og særlig eldre, vil risikere å komme for sent på sykehus. Høyre vil heller satse målrettet på gode samhandlingsprosjekter, og tror ikke på Regjeringens kompliserte og byråkratiske finansieringsordninger, sier Bent Høie, Høyres helsepolitiske talsmann.

Kvalitet og pasientsikkerhet

Omstillingsproblemene i sykehusene og usikkerhet om pasientsikkerheten er det som opptar folk nå. Regjeringen gjør lite, om noe, for å stilne folks bekymringer. Høyre vil foreslå en rekke tiltak for å sikre kvalitet og pasientsikkerhet, så folk skal føle seg trygge i norske sykehus.

Ned med helsekøer og ventetider

Selv om vi har om lag 50 000 flere i helsekø nå enn da Regjeringen tiltrådte, holder de fast på gamle metoder som ikke får ned tallene raskt nok. Fortsatt er det ledig kapasitet hos private og ideelle som kan tas i bruk, og ville gitt et raskt og godt tilbud til pasienter som nå må stå i kø.

- Det skaper mistillit til det offentlige at det ikke klarer å tenke nytt for å gi folk behandling når de trenger det, når vi vet kapasiteten er der, sier Høie.

Kompetanse og kunnskap må prioriteres

Høyre vil øremerke tiltak for å sikre trygghet og kvalitet gjennom kunnskap i eldreomsorgen. Skal vi sikre en god og trygg omsorgstjeneste for våre eldre må vi satse på kompetanse og dyktige fagfolk.

- Satsing på kunnskap, etterutdanning og rekruttering er fraværende hos Regjeringen. For både å lykkes med Samhandlingsreformen og for å gi en god nok omsorg må vi få flere fagfolk ansatt i kommunene, sier Høie.