Av Hårek Elvenes, stortingsrepresentant (H) og medlem av justiskomiteen (publisert i VG lørdag 1. mars 2014)

Reportasjen i VG 12.februar om organisert kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen er illevarslende. Kriminelle organiserte miljøer får stadig sterkere fotfeste i arbeidslivet. Bransje etter bransje merker konkurransen fra selskaper med røtter i utenlandsk organisert kriminalitet.

Åpeke på politiet som løsning på problemet er for enkelt. Politiet presses i alle bauger og kanter av et skiftende og komplekst kriminalitetsbilde. Politiet må daglig prioritere knallhardt for å kunne bekjempe og etterforske den mest alvorlige kriminaliteten. Samarbeidet på tvers av NAV, skatteetaten, og politiet må derimot intensiveres for å komme uvesenet til livs.

Norge er et av verdens minst korrupte land. Norsk arbeidsliv er tuftet på respekt for avtaler og spilleregler. Det forteller at norsk næringsliv er tuftet på sunne verdier der juks og korrupsjon får strafferettslige konsekvenser. Men nå trues selve verdigrunnlaget for å drive næringsvirksomhet i Norge av skruppelløs utenlandsk mafiavirksomhet. Norske lovlydige selskaper presses ut av kriminelle selskaper som tilbyr tjenester langt billigere enn det er mulig å drive lovlig for. Det undergraver sysselsettingen, velferdsstaten og samfunnsmoralen.

Bygningsbransjen er spesielt utsatt for kriminelle selskaper som utkonkurrerer norske selskaper gjennom dumping av arbeidskraft, fiktiv fakturering og skatteunndragelser. Kriminelle miljøer med rot i land øst -Europa og Asia der storstilt korrupsjon er mer regelen enn unntaket. Selskapene etableres for å skjule hvitvasking, narkotikahandel og menneskehandel og sikter seg inn mot den legale økonomien i Norge. En sammenblanding av hvit og svart økonomi er et økende samfunnsproblem. Vi ser at denne kriminaliteten smitter og korrumperer andre deler av samfunnet. Kjernevirksomheten i disse selskapene er nettopp korrupsjon, kriminalitet og trusler. Politiet må styrkes for komme uvesenet til livs. Men viktigere er at samfunnet stiller opp på bred front for å stoppe utviklingen. Viktigst er å motstå fristelsen i stort og smått fra usannsynlige billige leverandører som opplagt drives på uærlig vis.