Av Hårek Elvenes,stortingsrepresentant Høyre og medlem av justiskomiteen (publisert i Aftenposten)

Aftenposten peker 2/11 på sendrektigheten i straffesaker. At saker, og ikke minst tilståelsessaker, blir liggende i skuffer og skap er utålelig. Regjeringen arbeider med å fjerne flaskehalsene i straffesakskjeden. En rask straffereaksjon er viktig både for den tiltalte og den krenkede. Også strafforfølgingen viktigste mål er å virke forbyggende.

Derfor har regjeringen foreslått en økning på 50 politijurister og 12 nye statsadvokater, utover 350 nye politistillinger. Regjeringen vil at etterforskning- og påtalearbeid skal bli mer attraktivt, og karrierefremmende i politiet.

Dagens straffesakskjede er i stor grad papirbasert. Digital fornying i domstolene er nødvendig for å sikre en effektiv oppgaveløsning i domstolene. Regjeringen avsetter store beløp til IKT i domstolene, samt flere dommer- og saksbehandlerstillinger.

At det brukes flere år på enkel og rutinemessig saksbehandling er uakseptabelt. Det bøtes neppe på med mer ressurser. Her er det holdninger og kultur som må under lupen.