Bærums-rådmannen skal utarbeide en plan for å sikre en god fremtidig lærlingeordning i kommunen.

Les hele saken i Budstikka her.