- Finnes det én global satsing som fremfor noen kan bidra til å utrydde den ekstreme fattigdommen i verden, så er det satsing på utdanning. Det trengs en satsing på kvalitet og læringsutbytte, for å bygge kunnskapen som alle land og alle mennesker behøver i en omskiftelig og sammenvevd verden, sier utenriksminister Børge Brende.

Regjeringen arbeider med å snu den negative trenden fra de siste årene, med redusert utdanningsbistand. Utenriksministeren understreker at vi skal bidra til at det også mobiliseres større ressurser nasjonalt i utviklingslandene.

- Vi er i gang med å ta et internasjonalt lederskap for global utdanning. Siden tiltredelsen i 2013 har regjeringen økt støtten til utdanning med til sammen 640 millioner kroner; et godt skritt på veien til målet vårt om å doble innen 2017, sier Brende.

I bistanden skal vi trappe opp støtten til Global Partnership for Education og andre multilaterale partnere som kan bidra til å forsterke effekten av norsk støtte. Og vi skal konsentrere innsatsen i fokusland for å få resultater som kan trappes opp.

- Vi vet at både barn og foreldre setter tilgang til en trygg skole høy på prioriteringslisten – også når alt annet mangler. Likevel er utdanning kraftig underfinansiert i sårbare stater. Både den humanitære utdanningsbistanden og utdanningsbistanden til forebygging og gjenoppbygging må opp, avslutter Brende.