- For å få og beholde flinke lærere er det viktig å øke statusen til yrket. I dag når lærerne lønnstoppen etter 16 år. Derfor vil vi utvikle nye karriereveier, med tilhørende lønnsøkning, sier partileder Erna Solberg til Aftenposten, og understreker at lærerne og kommunene må bidra til utviklingen av flere karriereveier for lærerne.

Les hele saken her.

Lederen iUtdanningsforbundet stiller seg positiv til Høyres forslag, skriver Utdanningsforbundet på sine nettsider. På vegne av lærerne sier Ragnhild Lied at deønsker å bidra når regjeringen og flere parter skal utvikle flere karriereveier.

- Det er lovende at Høyre vil bedre lærernes muligheter, og at vi kan få økt kompetanse og anerkjennelse samtidig som vi forblir i klasserommet. Derfor er dette et viktig forslag, som vi regner med at Høyre vil gjennomføre hvis de blir valgt, sier Lied til Aftenposten.

Les også "Karriereveier er viktig for rekrutteringen" her.